top of page

Tarieven

Lichaamsgerichte Therapie - Volwassene

Een eerste consult is inclusief een intakegesprek. Dit is bedoeld om kennis met elkaar te maken en je hulpvraag te verhelderen. Daarnaast wordt een lichamelijk onderzoek gedaan om zo in kaart te brengen welke belemmeringen ervoor zorgen dat je klachten ervaart.

Tijdens dit onderzoek en tijdens 'hands-on' behandelingen wordt je gevraagd om je bovenkleding uit te doen. Soms vindt behandeling plaats waarbij je je bovenkleding aan kunt houden. Dit is afhankelijk van de plaats en intensiteit waarop gewerkt wordt.

Tarief per consult 60 minuten; 72 euro 

Tarief per consult 90 minuten; 88 euro

Traject:

Bij afname van 8 consulten a 60 minuten; 550 euro

Tijdens het consult rapporteer ik.

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering:

Omdat Flow is aangesloten bij BATC kan vanuit de aanvullende zorgverzekering gedeeltelijke vergoeding bestaan. Informeer bij je zorgverzekering of dit ook voor jou geldt. 

Er wordt geen beroep gedaan op het eigen risico.

 

Lichaamsgerichte Begeleiding - Kind En Gezin

​Na ons eerste contact, dat telefonisch of per mail tot stand is gekomen, volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en je hulpvraag te verhelderen. 

Bij aanmelding van een kind hebben volgt eerst een intakegesprek met de ouder(s) waarin we een uitgebreide vragenlijst met elkaar doornemen. 

Tarief per consult 60 minuten; 72 euro

Tarief per consult 90 minuten; 88 euro

Traject: 

Bij afname van 7 consulten a 60 minuten; 475 euro

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering:

Omdat Flow is aangesloten bij BATC kan vanuit de aanvullende zorgverzekering gedeeltelijke vergoeding bestaan. Informeer bij je zorgverzekering of dit ook voor jou geldt. 

Er wordt geen beroep gedaan op het eigen risico.

Belangrijk voor aanmelding van kinderen:

Flow is aangesloten bij CKZ. Het is hierdoor, in bepaalde omstandigheden, mogelijk dat consulten worden vergoedt vanuit Wet Jeugdhulp. Je kunt hiervoor informatie verkrijgen bij Flow, je huisarts of bij het Zorgloket binnen de gemeente waar je woont. 

bottom of page