top of page

Overige Diensten 

Ruim 20 jaar werk ik in de zorg als o.a. verpleegkundige en individueel begeleider. Het overgrote deel werkte ik als zelfstandig ondernemer. De vrijheid om op mijn eigen manier invulling aan zorg te geven maakt dat ik dat niet anders zou willen. Persoonlijke aandacht, tijd om juiste zorg te kunnen bieden, afstemmen op wat nodig is; dat is waar ik voor sta.

Wellicht kan ik ook iets voor u of uw familielid

betekenen!

Individuele Begeleiding

In de wet staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Lukt dat niet zonder hulp, dan kan je daarvoor begeleiding aanvragen.

Ik kan in veel gevallen individuele begeleiding bieden.

Het zorgloket in de gemeente waar u woont bepaalt, na het voeren van een gesprek met u, of er vergoeding mogelijk is vanuit de wet WMO. 

Indien u een PGB heeft kan financiering via de SVB lopen en gaan we een zorgovereenkomst met elkaar aan. 


Vrijblijvend kom ik bij u langs om je zorgvraag in kaart te brengen en te kijken of hulp die ik kan bieden passend is.

Individuele begeleiding betekent dat u van uw zorgverlener tips en adviezen krijgt. U kunt onder andere begeleiding aanvragen voor hulp bij:

  • dagindeling

  • activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen

  • sociale contacten

  • oefenen van sociale vaardigheden

  • administratie en geldzaken

  • vaardigheden oefenen zoals lezen en schrijven

Je kunt ook begeleiding nodig hebben door:

  • probleemgedrag;

  • problemen met denken en concentreren;

  • problemen met u te oriënteren: u weet bijvoorbeeld niet welke dag het is, hoe u van de winkel terug naar huis moet of wie de mensen om u heen zijn.

Verpleging En Verzorging 

Indien u, al dan niet tijdelijk, op zoek bent naar verpleging of verzorging in uw thuissituatie hoeft dat niet altijd via de reguliere thuiszorgorganisaties. U kunt dit namelijk ook particulier inkopen, met behulp van een PGB of mij inhuren via een bemiddelingsbureau waarbij ik ben aangesloten.

 

Ik ben in het bezit van een BIG-registratie. 

Misschien zoekt u net dat extra's of een andere manier waarop u zorg wenst dan wat de thuiszorgorganisatie in de omgeving kan leveren.

 

Informeer eens naar de mogelijkheden. Zie hiervoor mijn contactgegevens.

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page