top of page

Algemene Voorwaarden

 • Het begeleidingstraject start met een uitgebreide intake. Deze screening duurt ongeveer 1u.

 • De daaropvolgende sessies duren ca. 1 uur.

 • Verslaglegging van de intake en sessies gebeurt mondeling. Je bent vrij om aantekeningen te maken.

 • Het tarief van een sessie bedraagt € 72,- per uur en €88 per 90 minuten.

 • Je kunt na afloop van de afspraken het geld overmaken na ontvangst van de factuur per mail en betaalt binnen de aangeduide termijn.

 • Je kunt na afloop van de sessie het bedrag per online betaalverzoek voldoen.

 • Het is mogelijk, door aansluiting bij beroepsvereniging BATC, een nota in te dienen bij zorgverzekeraars en een vanuit de aanvullende verzekering een (gedeeltelijke) teruggave te ontvangen. Informeer daarvoor bij de zorgverzekeraar waar je bij bent aangesloten.

 • Vergoeding via PGB of Wet Jeugdzorg is mogelijk, informeer daarvoor bij je gemeente.

 • Flow Welzijn En Zorg heeft een inspanningsverplichting, in plaats van een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat ik, Monique Ruben, mijn uiterste best zal doen, maar geen resultaat kan garanderen.

 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden; dit mag per e-mail/telefoon/voicemail en/of tekstbericht. Mocht een afspraak vergeten of te laat afgemeld worden, dan zal dit in rekening worden gebracht tegen het tarief zoals vastgesteld op de website op de pagina 'Tarieven'.

 • Er wordt o.a. gewerkt volgens de methodes: Triggerpoint Therapie, Cranio Sacraal Therapie, Psychomotorische Coaching, Spelbegeleiding, Holistische Gezinstherapie.

 • De aansprakelijkheid van Flow Welzijn En Zorg is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Flow Welzijn En Zorg vallen. Voor klachten is Flow Welzijn En Zorg aangesloten bij BATC (Wkkgz) en CKZ (Klachtenprocedure).

 • Zonder toestemming van ouders wordt geen informatie ingewonnen bij of verstrekt aan derden.

 • Met je gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

bottom of page